An Vien
Red Dragon
Nha Trang

Site: An Vien - Nha Trang
Site Area: 21.974m2
Building Area: 8.081m2

Van Khe
U-Silk City

Site: Van Khe District Ha Dong - Ha Noi
Site Area:92.107m2
Building Area:26.793m2

Celve
Complex

Site: Ubran Area VAN PHU district Ha Dong - Ha Noi
Site Area: 65.000m2
Building Area: 30.382m2

E4 - 19
VIETRACIMEX

Site: Cau Giay Ha Noi - VietNam
Site Area: 4.450m2
Building Area: 1.760m2

Lade Side
Palace Tower

Site: Cau Giay - Ha Noi
Site Area:22.256m2
Building Area:163.350m2

Cau Gie
Ninh Binh
Express Area

Site: Tien Hiep - Duy Tien - Ha Nam Site Area: 128.049m2 Building Area:6.907m2featured Projects글로벌 Bulb 성능 비교표(2015.10.12 현재)
철강 - Thép hình chữ ( I )

CTY ADD 건설 GROUP 


Chuyên cung cp các vt tư trong xây dng, St thép cây, 

cun xây dng,Thép hình U,I, V, H, Théng các loi....

 


Thép hình chữ .I.

Chiều dài 12m/cây , size từ 60mm ~ 900mm


CTY ADD 건설 GROUP

No.39, TT4, My Dinh , Me Tri, Tu Liem, Hanoi 
Tel : 84.4.3787.6232 / Fax : 84.4.3787.6233
Ms: HÙNG - Mobile: 0903485598
Email: tvhung@add-group.net


철강- Thép hình chữ ( U )

CTY ADD 건설 GROUP 


Chuyên cung cp các vt tư trong xây dng, St thép cây, 

cun xây dng,Thép hình U,I, V, H, Théng các loi....

 
  
Thép hình chữ . U. 

Chiều dài 12m/cây, size từ 60mm ~ 300mm


CTY ADD 건설 GROUP

No.39, TT4, My Dinh , Me Tri, Tu Liem, Hanoi 
Tel : 84.4.3787.6232 / Fax : 84.4.3787.6233
Ms: HÙNG - Mobile: 0903485598
Email: tvhung@add-group.net


철강 아연 도금 강관 - Ống thép mạ kẽm

CTY ADD 건설 GROUP 


Chuyên cung cp các vt tư trong xây dng, St thép cây, 

cun xây dng,Thép hình U,I, V, H, Théng các loi....

 

Thép ống chiều dài 6m/ cây, size từ Ø12 ~ Ø126

CTY ADD 건설 GROUP

No.39, TT4, My Dinh , Me Tri, Tu Liem, Hanoi 
Tel : 84.4.3787.6232 / Fax : 84.4.3787.6233
Ms: HÙNG - Mobile: 0903485598
Email: tvhung@add-group.net


철강 - Thép tấm

                          CTY ADD 건설 GROUP 


Chuyên cung cp các vt tư trong xây dng, St thép cây, 

cun xây dng,Thép hình U,I, V, H, Théng các loi....

 

Thép Tấm khổ 1.500mm x 6.000mm/tấm, Độ dầy size 

từ 0,3mm ~ 100mm

CTY ADD 건설 GROUP

No.39, TT4, My Dinh , Me Tri, Tu Liem, Hanoi 
Tel : 84.4.3787.6232 / Fax : 84.4.3787.6233
Ms: HÙNG - Mobile: 0903485598
Email: tvhung@add-group.net


철강 후판 - Thép hình chữ ( H )

CTY ADD 건설 GROUP 


Chuyên cung cp các vt tư trong xây dng, St thép cây, 

cun xây dng,Thép hình U,I, V, H, Théng các loi....


Thép hình chữ. H. 

Chiều dài 12m/cây, size từ 100mm ~ 600mmCTY ADD 건설 GROUP

No.39, TT4, My Dinh , Me Tri, Tu Liem, Hanoi 
Tel : 84.4.3787.6232 / Fax : 84.4.3787.6233
Ms: HÙNG - Mobile: 0903485598
Email: tvhung@add-group.net


철강 앵글 - Thép hình chữ ( V )

CTY ADD 건설 GROUP 


Chuyên cung cấp các vật tư trong xây dựng, Sắt thép cây, 

cuộn xây dựng,Thép hình U,I, V, H, Thép ống các loại....           

 Thép hình chữ. V.
Chiều dài 6m ~12m/cây, size từ 30mm ~ 250mm


CTY ADD 건설 GROUP

No.39, TT4, My Dinh , Me Tri, Tu Liem, Hanoi 
Tel : 84.4.3787.6232 / Fax : 84.4.3787.6233
Ms: HÙNG - Mobile: 0903485598

t